Hjälptjänster

logo
bild

Kultur för äldre

Projektet Kultur för äldre i Hagfors kommun pågår 1 september 2016 till 31 augusti 2017. Det är ett samarbetsprojekt mellan vård- och omsorgsavdelningen, biblioteket, Region Värmland och ABF.

Målet är att varje äldreboende ska ha aktiva aktivitetsombud och att kultur i vården ska öka de boendes tillgänglighet till kultur och delaktighet i kulturlivet.

- Vi vill tillsammans med personalen skapa en process där kultur kan användas och ses i ett hälsofrämjande arbete.
Syftet är att ge personal på äldreboenden i Hagfors kommun verktyg och metoder för eget skapande av aktiviteter samt att ge dem fördjupad kunskap i kulturens betydelse för god hälsa. Vi vill ge personalen inspiration och mod till att skapa egna sociala och kulturella aktiviteter, säger Sabina Byberg på kommunrehab.

Projektet består av en föreläsningsserie med tillhörande workshops för de utsedda aktivitetsombuden.
Först ut är professor emeritus Gunnar Bjursell, som forskat kring geners betydelse för folksjukdomar. Hans föreläsning ges 6 september.

Personal anställa av andra arbetsgivare än Hagfors kommun är varmt välkomna att delta vid föreläsningarna i mån av plats. Anmälan är obligatorisk, och först till kvarn gäller.

Du kan läsa mer om projektet, föreläsningarna och hur du anmäler dig i vår folder som finns härPDF (pdf, 1.4 MB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se