Hjälptjänster

logo
bild

Nu kan du nominera modiga människor till Framtidsarvet 2017!

Nomineringsperioden pågår 1 till 30 april

Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i och bidrar tillsammans till hur Hagfors kommun är och ska vara.

Ibland krävs mod för att förändra, och modigt fôlk är vi rika på i Hagfors kommun. Enskildas handlingskraft och goda föredömen är det som formar – och har format – vår bygd. Tillsammans skapar vi en levande landsbygd och lägger grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommuns verksamheter. Framtidsarvet är en årligen återkommande aktivitet som syftar till att lyfta fram några av alla dessa modiga förebilder vars osjälviska sätt, hårda arbete, goda affärsidéer eller framtidsvisioner ger livskraft och utveckling åt oss i Hagfors kommun.

Hur går det till?
Vem som helst har möjlighet att nominera kandidater till Framtidsarvet. Kandidater kan vara enskilda personer, föreningar eller företag.

Nomineringsperiod 1-30 april

Nomineringen ska innehålla

  • namn och kontaktuppgifter till kandidaten
  • namn och kontaktuppgifter till den som nominerar
  • en motivering, där det framgår tydligt varför den nominerade kandidaten är en av våra modiga förebilder

Skicka din nominering
via e-post till katta.leander@hagfors.se

eller via vanlig post till
Kattarina Leander
Utvecklingsenheten
Hagfors kommun
683 80 Hagfors

Efter nomineringsperiodens slut väljer en jury ut tre stipendiater. Stipendiaterna uppmärksammas på kommunfullmäktiges septembersammanträde.
Nytt för i år är att stipendiaterna tillsammans ska besluta om hur stipendiesumman, totalt 5.000:-, ska användas.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se