Hjälptjänster

logo
Stadshuset

Hagfors kommuns kulturstipendium 2017

Nu är det dags att söka/nominera kandidater till Hagfors kommuns kulturstipendium.

Ansökan eller nominering ska innehålla en motivering till varför just du/den du nominerar ska få stipendiet.

Skicka ansökan/nominering till
Hagfors kommun
Kommunstyrelsen
683 80 Hagfors

eller via mail till kommun@hagfors.se

Din ansökan/nominering ska vara kommunen tillhanda senast tisdag 31 oktober.
Kulturstipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se