Hjälptjänster

logo
bild

Vad händer på Skolgatan?

Här kan du följa vårt arbete på Skolgatan.

2017-10-13
—————————————————————————————————————
Idag har vi gjort tillfälliga parkeringar utanför Hälsohuset, Altans Godiscenter och Colorama - allt för att det ska bli så lätt som möjligt att parkera tills resten av gatan asfalteras. Under helgen kommer du att kunna köra in på gatan då vi tar bort avstängningen tillfälligt.

2017-10-12
—————————————————————————————————————
Idag har vi satt upp skyltarna som visar att Skolgatan är enkelriktad, med riktning från Uddeholmsvägen upp mot Dalavägen. Vi fortsätter att lägga kantsten och imorgon börjar arbetet med att lägga plattor. Gatan kommer att vara öppen för trafik för att vi ska störa så lite som möjligt.
2017-10-09
—————————————————————————————————————
Idag lägger vi klart plattorna på delen vid Zolboo´s Thai och Sushi. Imorgon fortsätter vi upp mot Hagfors Måleri för att sedan arbeta vidare upp mot Dalavägen i etapper. För att vi ska störa så lite som möjligt kommer vi att jobba på höger sida av gatan för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt.

2017-10-06
—————————————————————————————————————
Skolgatan kommer att öppnas upp tillfälligt för trafik under helgen.

2017-09-26
—————————————————————————————————————
Nu har vi öppnat upp ett gångstråk på Skolgatan för att underlätta för våra gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram på gatan.
2017-09-25
—————————————————————————————————————
Idag är Skolgatan stängd mellan Zolboo´s Thai och Sushi och korsningen Skolgatan/Uddeholmsvägen. Du kan åka in som vanligt från Dalavägen och vända på parkeringen bakom Colorama.

2017-09-22
—————————————————————————————————————
Idag kommer Skolgatan att vara stängd mellan Zolboo´s Thai och Sushi och Eneas Djurbutik. Du kan åka in som vanligt från Dalavägen och vända bakom parkeringen vid Colorama. Gatan kommer vara öppen för trafik under helgen och vi kommer också att göra ett gångstråk längs med gatan.

2017-09-21
—————————————————————————————————————
Idag kommer Skolgatan att vara avstängd mellan Eneas Djurbutik och Direkten. Du kan åka in som vanligt från Dalavägen och vända på parkeringen bakom Colorama.

Vi vill också passa på att uppmana dig som rör sig på och i närheten av Skolgatan att respektera de avspärrningar som finns. Just nu är gatan en byggarbetsplats där stora maskiner och tung trafik rör sig dagligen. Vi har därför satt upp stängsel som ska skydda dig och våra medarbetare under tiden som arbetet pågår. Flyttar du på ett stängsel för att kunna gena över gatan är risken mycket stor att de som kommer efter inte uppfattar faran med att vistas i området. Ta det försiktigt och tack för att du hjälper oss att skapa en säker arbetsplats.

2017-09-20
—————————————————————————————————————
Idag kommer det inte gå att åka in till Skolgatan via Uddeholmsvägen på grund av plattläggning. Det går bra att åka in via Dalavägen som vanligt, du kan vända på parkeringen bakom Colorama.

2017-09-11
—————————————————————————————————————
11 september kommer Hagfors kommuns gatuavdelning att fortsätta arbetet på Skolgatan. Det innebär att vi tar vid där vi slutade 2016 för att under 2017 skapa en attraktiv gata.

- Nu bygger vi klart Skolgatan där vi ger mer plats för gående, cyklister och folkliv medan bilar får stå tillbaka, säger Pär Berglund, GVA-chef.

Enkelriktningen innebär att trottoarerna kan breddas, vilket ökar möjligheten för butikerna i området att skylta och ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare samtidigt som ytor kommer att frigöras vilket gör det lättare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att ta sig fram på gatan.

Tanken är också att knyta samman Skolgatan med Harboevägen där vi nyligen har byggt nya parkeringar, monterat ny gatubelysning och skapat breda fina trottoarer. Totalt kommer 17 parkeringsplatser att finnas längs med Skolgatan, varav en är avsedd för rörelsehindrade. Ny LED-belysning kommer också att lysa upp gatan nattetid samtidigt som träd och växtlighet kommer skapa en hemtrevlig känsla.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se