Hjälptjänster

logo
bild

Kungörelse: bildandet av naturreservatet Mana-Örbäcken

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun har beslutat att bilda det kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken. Här kan du ta del av alla handlingar.

Hagfors kommun kommunfullmäktige har 2017-09-25 § 45, fattat beslut att bilda det kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken i Hagfors. Här har vi samlat all information

Handlingar
KungörelsePDF (pdf, 18.7 kB)
Beslut om bildande av naturreservatet i kommunfullmäktigePDF (pdf, 171.5 kB)
Gällande beslut och skötselplan för naturreservatetPDF (pdf, 24.2 MB)
Föreskrifter för allmänheten inom naturreservatetPDF (pdf, 17.6 kB)
Hur du överklagar beslutetPDF (pdf, 114.9 kB)

Om du vill överklaga
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Värmlands län. Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsfattare, datum och paragraf i protokollet samt vilken detaljplan det gäller med ärendebeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stödjer din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, postadress och telefonnummer.

Överklagan ska skickas med brevpost, e-post eller lämnas till: postadress Hagfors kommun, samhällsbyggnadsavdelningen 683 80 Hagfors. Besöksadress är Dalavägen 10. För att överklagan ska kunna prövas måste din skriftliga handling komma Hagfors kommun tillhanda och registreras med datumstämpel eller diarieföring, senast tre (3) veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Vi behöver ha ditt överklagande senast 17 oktober 2017.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se