Hjälptjänster

logo
hagforsyran

Samråd av detaljplan för Hagälvens industriområde


Hagfors kommun beslutade 2017-08-29 att inleda samråd av förslag till detaljplan för Hagälvens industriområdei Hagfors. Här hittar du alla handlingar.

Planen är ett naturligt led i Hagfors kommuns strategi att skaffa framförhållning och god planberedskap genom att låta upprätta detaljplaner som är aktuella och motsvarar vår tids behov och gällande lagstiftning. Förhoppningen är att kommunen, vid plötslig efterfråga, snabbt ska kunna erbjuda tätortsnära byggbarindustrimark med goda trafikförbindelser. Planförslaget möjliggör att såväl befintliga som nya industriverksamheter kan utvidgas eller etableras, vilket även kan bidra till att skapa rotation mellan lokaler på andra håll.

1a. Inbjudan till samrådPDF (pdf, 47.5 kB)

1b. Underrättelse om samrådPDF (pdf, 47.5 kB)

2. Detaljplan för utvidgning av Hagälvens industriområdePDF (pdf, 3.4 MB)

3a. Plankarta 1PDF (pdf, 455.4 kB)

3b. Plankarta 2PDF (pdf, 490.8 kB)

4a. Grundkarata A0--formatPDF (pdf, 364.1 kB)

4b. Grundkarta A0-format halvskalaPDF (pdf, 364.1 kB)

5. Beslut samhällsbyggnadsutskottet 2017-08-29PDF (pdf, 2.9 MB)

6. Beslut samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-31PDF (pdf, 17.5 kB)

7a. Ramboll planPDF (pdf, 1.4 MB)

7b. Ramboll schakt och fyllningPDF (pdf, 1.3 MB)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se