Hjälptjänster

logo
bild

Inbjudan till samråd: detaljplan för Cirkusplatsen

Hagfors kommun har beslutat att inleda samråd av förslag till detaljplan för Cirkusplatsen. Här kan du ta del av alla handlingar.

Planområdet är beläget i norra delen av Hagfors centrala delar, norr om Parkvägen och väster om Uvån och berör dels fastigheten Hagfors 2:194 (ägs av Lidl Sverige KB) samt del av fastigheten Hagfors 2:161 (ägs av Hagfors kommun). Planområdet är 47,43 hektar stort och syftar till att utvidga det befintliga handelsområdet med Lidl i nordlig riktning varvid utfyllnadsmark efter en tidigare soptipp kan inkluderas och omvandlas till byggbar mark

Handlingar

1. PlankartaPDF (pdf, 477.1 kB)

2. GrundkartaPDF (pdf, 66.8 kB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 66.8 kB)

4. BehovsbedömningPDF (pdf, 145.5 kB)

5. FastighetsförteckningPDF (pdf, 498.9 kB)

6. a) Geoteknisk PMPDF (pdf, 498.9 kB)

6. b) PM grundläggning byggnadPDF (pdf, 169.3 kB)

Annons samrådPDF (pdf, 94.7 kB)

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 48.8 kB)

SändlistaPDF (pdf, 38.1 kB)

Samrådstid
Samrådet pågår från och med 2017-10-31 till och med 2017-11-27. Samrådshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppettider måndag till torsdag 08:00 – 17:00, fredag 08:00 – 16:00.
  • Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se

Synpunkter
Du som har synpunkter på förslaget till detaljplan skall framföra det skriftligen till nedanstående postadress eller e-post adress så att synpunkten är Hagfors kommun tillhanda senast 2017-11-28, (den 28 november 2017).

E-post: kommun@hagfors.se

Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Har du frågor?
Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun tel 0563 – 185 00 (växel). Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen inom ovan angivna tid, kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se