Hjälptjänster

logo
Vårfloden är på väg

Snart kan vårfloden märkas i våra vattendrag

Vi har fortfarande kalla nätter vilket gör att snön smälter sakta. Flödet i Klarälven har stigit i långsam takt under veckan. Nästa vecka däremot, ser värmen ut att komma in med riktigt varma dagar och flera plusgrader på nätterna ända och det innebär att snön smälter snabbare.

Våra marker nu börjar bli mättade med smältvatten därför rinner allt större mängder vatten ut i vattendragen. Det finns dock inget regn i nuvarande väderprognos för nästa vecka. Det innebär att vattenflödena i de större vattendragen inte kommer nå upp till nivåer som orsakar några problem.

Risken för högre flöden kvarstår om det kommer mycket regn. Vårfloden förväntas dock inte kulminera förrän en bit in i maj.

Fortum rapporterar på sin webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster följande angående Klarälven och Uvån:

Klarälven
I Klarälven kommer tappningen från Höljes öka i takt med ökad tillrinning från Norge. Höljessjön kommer hållas låg så länge som tillrinningen är lägre än det som maximalt går att tappa genom turbinerna i Höljes kraftverk.

I nedre delen av Klarälven stiger vattennivåerna på grund av ökningen i Höljes och allt vatten som rinner till på älven väg genom Värmland. Trots att flödena väntas öka kommer det inte bli så högt att det orsakar några problem under kommande vecka.

I Uvån som rinner in i Klarälven har tappningen från de flesta reglerade sjöar minskats och nivåerna i dessa sjöar stiger nu upp mot normal sommarnivå. I Uvåns huvudfåra kommer tappningen pågå till dess att flödet i Klarälven vid Uvån utflöde passerar ca 200 m3/s. Efter detta kommer nivån även börja stiga i Naren, Knon och Rådasjön. Under vecka 17 kommer Malta kraftverk stå still några dagar och inför detta stopp kommer nivån i sjöarna närmast uppströms sänkas ca 0,5 m. Den lägre nivån kommer bara vara några dagar för att sedan bli normal igen.

(Källa: mediaroom.fortum.com)

Du som vill veta mer kan även besöka vår sida om hur du kan förbereda dig inför en eventuell vårflod. Här har vi även samlat länkar till myndigheter som bevakar vårfloden.


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se