Hjälptjänster

logo
Bidrag för radonsanering

Nu kan du söka bidrag för radonsanering

Sedan 1 juli 2018 kan du söka bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna, dock högst 25 000 kr.

Läs mer här

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se