Blankettarkiv

Autogiro
Information om autogiro

Medgivande autogiro


Ansökningsblankett stipendier
Stiftelsen Donationen Åsarna (PDF)
Stiftelsen Donationen Åsarna (Word)
 

Barnomsorg och skola
Barnomsorgens och skolans blanketterBo och bygga
Anmälan enligt plan- och byggförordningen
Ansökan enligt plan- och bygglagen
Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovsansökan
Kontrollplan (tom mall)
Inventering - vid rivning, farligt avfall och övrigt material
Anmälan eldstad/rökkanal
Ansökan dispens från strandskydd


Föreningsliv
Önskemål om bokning av lokal läsåret 2014/2015
Regler gällande evenemangs- och utvecklingsbidrag
Ansökan evenemangs-/utvecklingsbidrag 2014
Ansökan evenemangs-/utvecklingsbidrag 2015
Bidrag och regler för föreningar med ungdomsverksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Äldreomsorg, omsorg, LSS och socialpsykiatrins blanketter
Inkomstförfrågan 2015
Inkomstförfrågan för särskilt boende 2015
Reducering av avgift 2015

Hagforshem AB
Hagforshems blanketter finns här

 

Livsmedel

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

Miljö- och hälsoskydd
Anmälan om lokal för solarium
Anmälan om lokal för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, lokal för undervisning eller lokal för badanläggning
Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan
Anmälan installation av värmepump
Ansökan om enskild avloppsanläggning
Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

Politik
Anmälan delegeringsbeslut

Samhällsbyggnadsavdelningen
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp