Bo & Bygga

 

Bo & bygga

Här hittar du information om hur du söker bostad eller vill bygga nytt.  Under rubrikerna Miljö- och hälsoskydd samt Energi & klimat i vänsterspalten hittar du nyttig information som också berör dig och ditt boende, om till exempel renhållning och energirådgivning. 

Läs mer på länken nedan om vad som gäller ifall du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader:

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2014/Far-jag-bygga-juni-2014.pdf