Bo & Bygga

 

Bo & bygga

Här hittar du information om hur du söker bostad eller vill bygga nytt.  Under rubrikerna Miljö- och hälsoskydd samt Energi & klimat i vänsterspalten hittar du nyttig information som också berör dig och ditt boende, om till exempel renhållning och energirådgivning. 

Läs mer i Boverkets "Får jag bygga?" om vad som gäller ifall du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Länken finner du nedan. 

Får jag bygga?
Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan