Energi & klimat

I Hagfors kommun ansvarar Samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. De arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

De arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.

Här hittar du information, goda råd och kontaktuppgifter.