Hagfors flygplats

Från och med måndagen den 30 mars kan du boka din flygresa på linjen Torsby-Hagfors-Arlanda via Direktflygs webbsida www.direktflyg.comlänk till annan webbplats eller via deras callcenter.

Tidtabell
Vi uppdaterar just nu tidtabellen som kommer att bli synlig här senast måndagen den 30 mars. Flyglinjen kommer att vara igång igen tisdagen den 7 april. Då flyger AIS Airlines till Arlanda Airport måndag-fredag två gånger dagligen.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Flygplatsen invigdes 1987 och har sedan dess byggts ut i etapper. Idag är flygplatsens rullbana 1510 x 30 m och kan ta emot medelstora flygplan. Flygtrafiken kan även bedrivas under svåra väderförhållanden tack vare de avancerade inflygningshjälpmedel som finns.

Flygplatsen används även till stor del av taxiflyg och charterflygbolag, men också privatflygare och flygskolor nyttjar flygplatsens faciliteter.

Trafikverket upphandlar flygtrafiken till Stockholm från Hagfors och även den från Torsby. Samtliga flygningar startar i Torsby och mellanlandar i Hagfors för att sedan fortsätta till Stockholm-Arlanda. Linjen trafikeras med två dagliga avgångar i båda riktningarna på vardagar. 

__________________________

Du som kommer från Karlstad kan med fördel boka Råda Taxi, 0563-604 20 för din transfer. Det tar cirka en timme att åka mellan Karlstad och Hagfors.

__________________________

Kundsynpunkter
Hagfors Flygplats tar tacksamt emot både ris och ros. Ärendena kommer att behandlas inom ramen för flygplatsens säkerhetsledningssystem och i förekommande fall rapporteras vidare till berörd myndighet. Med hjälp av formuläret kundsynpunkter finns möjligheten för flygplatsens kunder att anmäla allt från flygsäkerhetsfrågor till synpunkter och önskemål.

Länk till formuläret kundsynpunkter