Hälsa, vård & omsorg

I Värmlands län delar kommunerna och Landstinget på ansvaret för hälsa, vård och omsorg. I Hagfors ansvarar kommunen för familjerådgivning, barn och ungas hälsa, öppen förskola, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsboende, hjälpmedel, viss rehabilitering och anhörigstöd.

Mer information om den hjälp du kan få från kommunen hittar du i menyn till vänster.