Naturreservat

Ett naturreservat är ett mark- eller vattenområde där biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller friluftsliv ska skyddas. Det är länsstyrelse eller kommun som fattar beslut om bildande av naturreservat. I Hagfors kommun finns fem naturreservat, vilka är Fräkensjömyrarna, Nordsjöskogen, Norskog Skallberget, Sörskog Skallberget, Ginbergsängen samt naturvårdsområden Brattforsheden som delas med Filipstads och Karlstads kommuner. Alla reservat i Hagfors kommun är upprättade av staten.

Beroende på vilket skyddsbehov som finns så tas särskilda regler fram för varje enskilt reservat. Det finns alltså inga allmänna eller gemensamma regler för alla naturreservat. Nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för just det området du är intresserad av.

Naturreservat i Hagfors kommun (pdf öppnas i nytt fönster)
Brattforsheden
Fräkensjömyrarna
Ginbergsängen
Nordsjöskogen
Norskog Skallberget
Sörskog Skallberget

Naturreservaten i Värmland finns förtecknade på Länsstyrelsens hemsida