Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och byggkontoret arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

Titta också under Bo & Bygga för nyttig information om bland annat boende och nybyggnation.