Värmlands enda älgpark finns i Hagfors kommun

Läs mer på www.moose-world.com

 

Föreningsinformation lokalbokning

Föreningar som vill boka tider för hösten/våren 2014/2015 i kommunens gymnastik- och sporthallar inbjuds till en informationsträff.

Tid
Onsdag 7 maj klockan 18.00

Hej tonårsförälder - tips inför valborg

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer.

Hallå där

Mikael Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande, som är stolt över att det i år blir fler och yngre ungdomar än tidigare somrar som erbjuds feriearbeten.

Ombyggnationen av Gjutarevägen startar

Från september till månadsskiftet december/januari kommer arbete med att gräva en ny dagvattenledning att pågå. När ledningsjobbet är klart tar projektet paus och återupptas i maj  2014.

Försäljning av skopor och sandspridare

Följande objekt säljes enligt anbudsförfarande: grip samt två skopor och en sandspridare.

Kommunen har fri prövningsrätt.

Information om dagvattenseparering

Dagvatten är benämningen på det vatten som rinner av tak och hårdgjorda ytor.

Nu återupptar vi arbetet med Gjutarevägen i Hagfors

Vi startar den 28 april och håller på under våren och sommaren.
Gjutarevägen kommer att vara helt eller delvis avstängd under arbetets gång.

Biblioteket och fritidsgården erbjuder workshop för ungdomar 9-15 år

22 och 23 april anordnar biblioteket och fritidsgården en film/fotoworkshop tillsammans med filmaren Andreas Bennin.

Jämställdhet hamnar i topp även i år

Hagfors kommuns årliga undersökning, som vänder sig till alla medarbetare i kommunen som har månadslön, visar att jämställdheten åter hamnar i topp.

Skolinspektionen kommer till Hagfors kommun

Under perioden 1 april till 7 maj kommer Skolinspektionen att göra tillsyn på hela skolverksamheten och barnomsorgen i Hagfors kommun.