Värmlands enda älgpark finns i Hagfors kommun

Läs mer på www.moose-world.com

 

Ombyggnationen av Gjutarevägen startar

Från september till månadsskiftet december/januari kommer arbete med att gräva en ny dagvattenledning att pågå. När ledningsjobbet är klart tar projektet paus och återupptas i maj  2014.

Försäljning av skopor och sandspridare

Följande objekt säljes enligt anbudsförfarande: grip samt två skopor och en sandspridare.

Kommunen har fri prövningsrätt.

Information om dagvattenseparering

Dagvatten är benämningen på det vatten som rinner av tak och hårdgjorda ytor.

Nu återupptar vi arbetet med Gjutarevägen i Hagfors

Vi startar den 28 april och håller på under våren och sommaren.
Gjutarevägen kommer att vara helt eller delvis avstängd under arbetets gång.

Biblioteket och fritidsgården erbjuder workshop för ungdomar 9-15 år

22 och 23 april anordnar biblioteket och fritidsgården en film/fotoworkshop tillsammans med filmaren Andreas Bennin.

Jämställdhet hamnar i topp även i år

Hagfors kommuns årliga undersökning, som vänder sig till alla medarbetare i kommunen som har månadslön, visar att jämställdheten åter hamnar i topp.

Skolinspektionen kommer till Hagfors kommun

Under perioden 1 april till 7 maj kommer Skolinspektionen att göra tillsyn på hela skolverksamheten och barnomsorgen i Hagfors kommun.

Earth Hour

Lördag 29 mars klockan 20.30–21.30 genomförs kampanjen Earth Hour över hela världen.

Jonas Åhström och Ulrika Åhström-Persson blev årets andra stipendiater i Framtidsarvet

På onsdagsförmiddagen överraskades syskonen Jonas Åhström och Ulrika Åhström-Persson mitt i jobbet med blommor och diplom.

Nystart för ungdomsrådet

Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att ge ungdomsrådet en nystart.