Bredbandsutbyggnad

Samarbetsavtal mellan Telia och Hagfors kommun angående bredbandsutbyggnaden är klart.
Läs mer om det här

 

Värmländskt bredbandsforum

Tisdagen den 5 november 2013 träffades bredbandssamordnare, IT-chefer och andra som arbetar med bredbandsutbyggnad inom värmländska kommuner i ett uppstartsmöte till ett värmländsk bredbandsforum.
I arbetet med att få ut bredband med hög hastighet i våra respektive kommuner stöter vi på en mängd olika frågor och problem som ska lösas. Även om det arbetas efter olika modeller i olika kommuner finns det ändå frågor vi har gemensamt. I detta värmländska bredbandsforum kommer vi att träffas några gånger per år och ta upp aktuella frågor, utbyta erfarenheter, dela med oss av information och hjälpas åt att hitta lösningar.
Med ett forum för alla som arbetar med bredbandsutbyggnad i Värmland blir vi en starkare kraft och får möjlighet att skapa debatt, opinion och lyfta de faktiska förhållandena som gäller på landsbygden och som vi kommer i kontakt med dagligen.

Deltagare vid detta första möte var representanter från Hagfors, Forshaga, Grums, Kil, Eda, Torsby, Munkfors och Arvika och Årjäng, samt Region Värmland och Länsstyrelsen. Mötet hölls hos Länsstyrelsen i Karlstad. Nästa möte är planerat till februari 2014.

För mer information kontakta Cecilia Sjödén, bredbandssamordnare Torsby kommun, e-post: cecilia.sjoden@torsby.se, tel: 0560-160 03, mobil: 073-271 21 97.
 

***************************************************

Hagfors kommun planerar för att bygga ut fibernätet fram till 2015. Då är tanken att minst 90% av hushållen har tillgång till bredband.

Läs hela rapporten här

Här finns Google Earth-filen på sidan 33 i rapporten

Läs artiken i NWT här

Läs artikel i VF här