Projekt Gjutarevägen

Hagfors kommun rustar upp Gjutarevägen
Gjutarevägen med närmiljö är i behov av att byggas om och fräschas upp. I planeringen räknar kommunen med att göra detta i två steg.

Första steget omfattar Gjutarevägen från Parkvägen till parkmiljön strax norr om taxistationen. Andra steget omfattar resten av Gjutarevägen fram till Atterbergsvägen.

Målet med upprustningen är att trafikmiljön ska göras säkrare och närmiljön ska förbättras, området ska fungera för alla trafikanter och gående, och dessutom bör skötsel och underhåll av gator och park i området göras väl fungerande.

Innan uppbyggnationen startar "på riktigt" måste grävarbeten utföras.
Under perioden från vecka 38 till årsskiftet pågår grävningsarbeten för ny dagvattenledning.
Läs mer om det här

 

Så här är det tänkt att bli när allt är klart

Gjutarevägen
Vägen får en ny avsmalnad utformning, totalt blir den 6 meter bred med två körfält á 3 meter. En upphöjd gång- och cykelbana anläggs vid sidan av körfälten och förhöjda passager över Gjutarevägen för gång- och cykeltrafikanter.  

Gjutarevägens närmiljö ska kompletteras med plantering av olika växter och markbeläggning.

Gång- och cykelstråk
En ny upphöjd gång- och cykelbana planeras.

Parkeringsplatser
Kommunen planerar att ställa iordning parkeringsplatserna och eventuellt bygga ut dessa.

Kommunen kommer att utföra vissa delar i egen regi och ta in anbud på resterande. Projektet beräknas starta i september 2013.

Samtidigt som kommunen rustar upp Gjutarevägen kommer busshållplatsen att byggas om. Det är kommunen i samarbete med Värmlandstrafik som planerar en ny busstation med hållplatser, vändplats och en pendlarparkeringsplats.

I planskisserna som finns länkade nedan kan du se hur kommunen tänker kring Gjutarevägen.
Gjutarevägen skiss del 1
Gjutarevägen skiss del 2

Informationen här på hemsidan uppdateras kontinuerligt.