Hjälptjänster

logo

Sjukvård

Kommunen och landstinget delar på ansvaret
att ge en god sjukvård till äldre och funktionshindrade.

Hemsjukvård gör att personer som varit sjuka länge
kan vårdas i sitt hem eller i särskilt boende.

Landstingets läkare har läkar-ansvaret.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-04-11

Har du frågor?

Om du vill fråga något kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med en sjuksköterska.

Telefonnumret till växeln är
0563-185 00.

På kvällar och helger kan du
ringa till sjukvårds-upplysningen.

Telefonnumret till sjukvårds-upplysningen är 11 77.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se