Hjälptjänster

logo

Särskola

I särskolan går personer
som inte kan gå i vanlig skola.  
De behöver mer hjälp.

Det finns obligatorisk särskola,
gymnasiesärskola och särvux.


Obligatorisk särskola
Obligatorisk särskola är till för barn
som inte kan gå i vanlig grundskola.

I den obligatoriska särskolan finns
grundsärskola och träningsskola.
 
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan är frivillig.

För att få du ska få börja
i gymnasiesärskolan måste du
först ha gått i grundsärskola eller träningsskola.

Särvux
Du kan ha rätt att få studera på särvux.  

Du måste ansöka om du vill börja på särvux.

Du ska vara 20 år eller mer.

Du ska bo i Sverige och klara av utbildningen på särvux.


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-12-07

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med särskole-samordnaren
 
Telefonnumret till växeln är
0563-185 00.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se