Hjälptjänster

logo

Vem bestämmer i Hagfors kommun?

Politiker styr kommunen.

Medborgarna i kommunen väljer politiker vart fjärde år.
Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder kommunen.
Kommunfullmäktige väljer styrelser och utskott i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för
att det som kommunfullmäktige beslutar blir verklighet.

Utskotten har förtroendevalda personer
Utskotten ska ansvara för det dagliga arbetet i kommunen.

Hagfors kommun har 4 utskott och en nämnd.
I utskott och nämnd bestämmer förtroendevalda personer.

Utskotten och nämnden ansvarar för olika frågor
som frågor om barn och ungdom, kultur och fritid
eller vård och omsorg.

Utskotten och nämnden
har ansvar för 5 avdelningar,
4 enheter och kommunens räddningstjänst.

På avdelningarna och enheterna
arbetar anställda personer
som inte är förtroendevalda.

De anställda tjänstemännen
gör det arbete
som de förtroendevalda har bestämt
att kommunen ska ha ansvar för och jobba med.

Barn- och bildnings-avdelningen, miljö- och bygg-avdelningen och
samhällsbyggnads-avdelningen är några avdelningar i Hagfors kommun.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-04-11

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se