Hjälptjänster

logo

Projekt grönt näringsliv- utveckling av gröna praktikplatser för nyanlända

Hagfors kommun ska bli bättre på att ta emot och integrera nyanlända genom praktikplatser inom de gröna näringarna. Det är målet med projektet grönt näringsliv.

Syftet med projektet är att öka tillgången till praktikplatser inom grönt näringsliv för att underlätta integration och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. En bieffekt av projektet blir också att på sikt öka tillgången av närproducerade varor, producenter och arbetstillfällen inom området. Tillsammans skapar vi en modell som blir ett föredöme för andra, samtidigt som vi utvecklar näringslivet i Hagfors kommun.

Hagfors kommun har en långvarig erfarenhet av att ta emot nyanlända personer - både asylsökande och nyanlända inom etableringen. Många personer är under sin etablering i behov av praktikplatser för att underlätta språkinlärning, få en inblick i svenska arbetsmarknaden, knyta kontakter och få tillgång till arbetsträning som kan leda till en sysselsättning på sikt. Hagfors kommun har stora tillgångar i form av skogs- och lantbruk. Detta i kombination med att allt fler efterfrågar närproducerade varor finns här en utvecklingspotential i form av nya arbetstillfällen, företag och möjlighet till arbete för nyanlända. Det finns även en nytta för våra företagare inom de gröna näringarna som genom projektet får pröva på hur det är att anställa en nyanlända och vilka kompetenser de kan bidra med.

Projektet pågår fram till slutet på 2017. Fram till dess ska projektet dels ha skapat minst 10 praktikplatser men också fått 20 deltagare i projektet, varav hälften skall ha uppnått egen försörjning alternativt bedömts ha stärkt sin möjlighet till egenförsörjning och förbättrat sina språkkunskaper.

I begreppet Grönt näringsliv inryms bland annat mjölk- och nötköttsproduktion, fiskodling, skogsbruk, entreprenad, trädgård, växtodling och livsmedelsproduktion. Inom vår kommun finns resurser i form av lokaler, mark, maskiner och framförallt kunskap relaterade till grönt näringsliv. Initiativet kommer från LRF (Lantbrukarna Riksförbund) och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) kontakt med kommunen för att få tillstånd en samverkan, där en utbyggnad av praktikplatser inom denna näring ses som ett första och viktigt steg för att starta denna utveckling.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-11-02

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare
Michael Kjellstrand
070-352 45 63
michael.kjellstrand@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se