Hjälptjänster

logo

Projekt Motorsport för tillväxt

Uvåns Näringslivscenter AB var projektägare till projektet
Motorsport för tillväxt. Projektperioden pågick 2015-01-01 till och med 2018-04-30. Finansiärer är Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige), Region Värmland, Hagfors kommun, Karlstad kommun, Torsby kommun samt Svenska Rallyt AB.

Det finns idag inga långsiktiga garantier för att Sverige – efter 2016 – kan räkna med en årlig deltävling i rally-VM. FIA’s beslut om förläggningen av de kommande årens rally-VM är emellertid en viktig förutsättning för att arrangören för Rally Sweden tillsammans med lokala och regionala aktörer kan vidareutveckla rallykonceptet och därmed stärka konkurrenskraften gentemot andra länder.

Föregående projekt ”Innovation Rally Sweden” syftade till att förstärka regionens konkurrenskraft och att långsiktigt få arrangera Rally Sweden som en årligen återkommande deltävling i märkes-VM. Utvecklingen av rallyarrangemanget – som möjliggjorts av projektet – har direkt och indirekt stärkt arrangörernas förtroende hos FIA (Internationella Bilsportförbundet) att förnya uppdraget till arrangören att genomföra en deltävling i Rally-VM.

Grundläggande för projektet ”Motorsport för tillväxt” var dess direkta värde för regionala ekonomin, samt den utvecklingspotential för lokal och regional utveckling som ligger i årligen återkommande märkesevenemang.

Projektets mål var att

- öka tillväxten hos små och medelstora företag inom dels besöks- och upplevelsenäringen, dels fordonskomponentindustrin där Rally Sweden, som en årligen återkommande deltävling i Rally-VM, fungerar som dragare och innovationspartner.

- öka antalet gästnätter och öka förädlingsvärdet inom besöks- och upplevelseindustrin i samband med genomförandet av deltävlingen i Rally-VM.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-05-08

LÄNKAR

Läges- och slutrapportPDF (pdf, 639.1 kB)

UtvärderingPDF (pdf, 975.2 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se