Hjälptjänster

logo

Avgift och taxa, livsmedelsverksamhet

Den offentliga kontrollen av livsmedelsverksamheter ska vara avgiftsfinansierad.

Livsmedelsföretagen betalar därför en årlig avgift som baseras på den risk och omfattning som förknippas med verksamheten. Timavgiften är 1014 kronor.

Om den offentliga kontrollen visar att det finns betydande brister i ett livsmedelsföretags verksamhet måste bristerna kontrolleras extra. Detta kallas extra offentlig kontroll och livsmedelsföretagaren debiteras då för den extra tid som går åt till en ny kontroll. Timavgiften för extra offentlig kontroll är 836 kronor.

Aktuell taxa för Hagfors kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2017-12-18, §88 och gäller tills vidare.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-03-13

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se