Hjälptjänster

logo

Strandskydd

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda bestämmelser. Här kan du läsa mer om dem.

Skyddet omfattar normalt ett avstånd om 100 meter från strandlinjen både
inåt land och ut i vattenområdet. För vissa sjöar i kommunen finns det
ett utökat strandskydd.

För att bygga eller göra andra förändringar inom ett strandskyddat område krävs ett särskilt tillstånd. I Hagfors ges tillståndet av miljö- och byggnämnden. Du finner blankett för ansökan om strandskyddsdispens under rubriken Miljö i blankettarkivet till höger. När du har fått strandskyddsdispens och överklagningstiden är passerad ansöker du om bygglov.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-09-12

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Tihomir Jerkovic
0563-188 40 tihomir.jerkovic@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se