Hjälptjänster

logo

Miljö och energi

Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Som privat- eller verksamhetsperson kan du få information, råd och anvisningar.

I Hagfors kommun ansvarar samhällsbyggnadsavdelningen för kommunal teknik och samhällsmiljö. Vi arbetar aktivt för att skogen, vattnet, odlingslandskapet och markresurser nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Vi arbetar också med mer vardagsnära saker som dricksvatten, fjärrvärme och energifrågor, eller för att du ska få tillgång till moderna återvinningsstationer och återvinningscentraler för sophantering.

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-19

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Tihomir Jerkovic
0563-188 40
tihomir.jerkovic@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

Energirådgivare
Ulrika Thorén
054-17 22 36
ulrika.thoren@forshaga.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se