Hjälptjänster

logo

Avfall och återvinning

Genom att sortera dina sopor väl och rätt, kan de tas omhand på ett säkert sätt och återvinnas. Här kan du läsa om hur och vart du sorterar ditt avfall.

Hagfors kommun samlar in mat- och restavfall i sopkärl som placeras vid din fastighet, förutom det avfall som du lämnar på någon av kommunens återvinningscentraler och återvinningsstationer. Centralerna är bemannade och är kommunens ansvar.

Återvinningsstationer
I Hagfors kommun finns det 10 mindre återvinningsstationer där du själv sorterar och lämnar ditt avfall. Här får du bara lämna in tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. Det finns också holkar för småbatterier och glödlampor.

Du hittar dem här:

  • Görsjövägen, Molkers parkering
  • Uddeholmsvägen/Hagälvsvägen
  • Gustafsforsvägen Hagfors
  • Violvägen Skålviksvägen Hagfors
  • Bakom ICA Supermarket, Hagfors 
  • Torsbyvägen, ICA parkeringen i Ekshärad
  • Klarälvsvägen, parkeringen vid Pekås i Ekshärad
  • Stjärnsforsvägen i Uddeholm
  • Åhströms i Råda
  • Konsums parkering i Sunnemo


Skötsel av återvinningsstationer
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) ansvarar för alla återvinningsstationer i landet. Deras samarbetspartners tömmer och städar efter schema.

I en ny upphandling som börjar gälla 1 januari 2018 är det Stena Recycling AB i Karlstad som ska sköta städning, snöröjning och sandning vid stationerna i Hagfors kommun. Har du synpunkter på en station eller vill göra en felanmälan är det FTI som du ska kontakta.

Så felanmäler du
FTI uppskattar om du berättar för dem om behållare på en återvinningsstation behöver tömmas eller att det behöver städas. Enklast gör du detta genom att ringa 0200-88 03 11.

Tala om stationsadress (ange gärna id-numret som står på skylten), vad som behöver åtgärdas samt dag och klockslag. Du kan också maila till info@ftiab.se.

Återvinningscentraler
Vi har två större återvinningscentraler som tar emot grovsopor som du inte kan slänga i hushållssoporna eller sortera på en återvinningsstation. Exempel på grovsopor är trasiga möbler, trädgårdsavfall, farligt avfall och metallskrot.

Vår personal på plats hjälper dig att sortera rätt om du skulle vara osäker.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-06-18

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst va/renhållning
0563-185 00
va-renhallning@hagfors.se

ÖPPETTIDER

Holkesmossen
Görsjövägen, Hagfors

Vardagar utom tisdagar: 7.15-16.00
Tisdagar: 7.15-19.00
Lördagar: 8.30-13.00
Stängt: nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton samt röda dagar.

Ekshärad
Hästfallsvägen

Vardagar utom torsdagar: 7.15-16.00
Torsdagar: 7.15-19.00
Lördagar: 8.30-13.00
Stängt: nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton samt röda dagar.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se