Hjälptjänster

logo

Sophämtning, hushållsavfall

Hushållsavfallet som du slänger i soppåsen hämtas från och med 1 oktober av NordRen. Alla som äger en fastighet måste ha ett abonnemang för sophämtning.

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall. Som husägare eller hyresvärd i kommunen behöver du ett renhållningsabonnemang för att få dina sopor hämtade. I kommunens renhållningstaxa hittar du kostnad för bland annat sophämtning.

När töms ditt sopkärl?
Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende och för fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september.

Månadshämtning


Udda veckor

1,

5,

9,

13,

17,

21,

25,

29,

33,

37,

41,

45,

49

Jämna veckor

2,

6,

10,

14,

18,

22,

26,

30,

34,

38,

42,

46,

50


Kvartalshämtning

Udda veckor

3,

17,

29,

41

Jämna veckor

4,

18,

30,

32


Har ditt sopkärl inte blivit tömt?
Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du kommunens kundtjänst för va och renhållning på telefon 0563-189 90 måndag-torsdag mellan kl 08.30-12.00, eller via mail va-renhallning@hagfors.se.

Förlängt hämtningsintervall
Om hushållet inte genererar mycket avfall och om matavfallet komposteras i godkänd komposteringsanläggning finns det möjlighet att ansöka om månadshämtning hos mijlö- och byggavdelningen. Avgift för ansökan är 880 kronor. Ett krav för att bli beviljad månadshämtning är att du börjar kompostera ditt matavfall, samt att du har det minsta sopkärlet.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år.

Uppehåll i hämtning
Om en fastighet inte används under en sammanhängande period på 12 månader finns det möjlighet att ansöka om uppehåll i sophämtning. Ansökan skickas till kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Vid uppehåll i sophämtningen tas ingen avgift ut för sophämtning. Grundavgift för avfall tas ut som vanligt även under uppehållsperioden

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-11


KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst va/renhållning
Telefontid 08.30-12.00, måndag-torsdag.

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

 

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se