Hjälptjänster

logo

Sophämtning

Hushållsavfallet som du slänger i soppåsen hämtas av RenoNorden. Alla som äger en fastighet måste ha ett abonnemang för sophämtning.

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall. Som husägare eller hyresvärd i kommunen behöver du ett rehållningsabonnemang för att få dina sopor hämtade. Du väljer själv vilken storlek på sopkärlet du vill ha och hur ofta det ska tömmas. I kommunens renhållningstaxa till höger hittar du kostnad för bland annat sophämtning.

När töms ditt sopkärl?
Ordinarie hämtningsintervall för hushållsavfall är minst en gång varannan vecka för permanentboende och för fritidsboende minst en gång varannan vecka under perioden 15 maj till 15 september.

Månadshämtning


Udda veckor

1,

5,

9,

13,

17,

21,

25,

29,

33,

37,

41,

45,

49

Jämna veckor

2,

6,

10,

14,

18,

22,

26,

30,

34,

38,

42,

46,

50

 

Kvartalshämtning

Udda veckor

3,

17,

29,

41

Jämna veckor

4,

18,

30,

32


Har ditt sopkärl inte blivit tömt?
Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du RenoNorden, 0565-68 92 40.

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-12-22

KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se