Hjälptjänster

logo

Hämtning av hushållsavfall

Sophämtning sker normalt varannan vecka året om, med undantag vid högtider.

Det är RenoNorden som är ensam entreprenör om att hämta hushållsavfall i kommunen. Om behov av extra hämtning skulle uppstå skall dessa kontaktas.

Förlängt hämtningsintervall

Om hushållet inte genererar så mycket sopor och kompostering av matavfall är möjligt kan man anmäla intresse till miljö- och byggavdelningen om att få månadshämtning (var fjärde vecka, 13 gånger per år). Ett krav för att bli beviljad månadshämtning är att du börjar kompostera ditt matavfall, samt att du har det minsta sopkärlet.

Du kan också ansöka om dispens för att få ditt hushållsavfall hämtat fyra gånger per år. Kompostering av matavfall är ett krav, och även det minsta sopkärlet. Skicka in en skrivelse till miljö- och byggavdelningen med en förklaring till hur avfallet tas omhand. Avgiften tas ut även om dispensen beviljas eller inte. Blankett för anmälan om kompostering hittar du i blankettarkivet i högerspalten.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna oss på miljö- och byggavdelningen för mer information.

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen

Enligt 36§ i Hagfors kommuns renhållningsordning (antagen av kommunfullmäktige 2010-12-14, §96) kan du som fastighetsägare ansöka om att inte få någon sophämtning. Den fasta grundavgiften skall dock alltid betalas, detta för att få tillgång till miljöstationen. Skicka en skrivelse till kommunen där du förklarar var du gör av ditt avfall. Avgift tas ut även om ansökan beviljas eller inte.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-01-03

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ulrika Persson
0563-188 42
ulrika.s.persson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se