Hjälptjänster

logo

Naturvård

Här hittar du information om planer, arbeten och projekt som berör naturvården i Hagfors kommun.

undersida bild

Hagfors kommun arbetar aktivt med att skydda och förvalta värdefulla naturområden och arter. Ett av de prioriterade områdena i Hagforsstrategin är att kommunen ska vara En god grön kommun. Det innebär bland annat att kommunen ska värna om den biologiska mångfalden och med stort ansvar nyttja och förvalta naturen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-08


KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och naturvårdshandläggare
Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se

 

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se