Hjälptjänster

logo

Slamtömning

Din brunn ska enligt 26 § i Hagfors kommuns renhållningsordning tömmas på slam en gång per år.

Det är Sunne Slam- och Brunnrensning som är ensam entreprenör om att tömma slambrunnarna i kommunen. Om behov av extra slamtömning skulle uppstå skall dessa kontaktas på nummer: 0565-310 01.

Slamtömning vartannat år

Om du har ett litet hushåll och en stor avloppsbrunn i gott skick, samt en godkänd efterföljande rening kan du ansöka om att få brunnen tömd vartannat år. Observera att dispens ges för slamtömning med vartannat år som längsta intervall. Blankett för detta hittar du i blankettarkivet i högerspalten. Avgiften tas ut om dispensen beviljas eller inte.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna oss på miljö- och byggavdelningen för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-01-03

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om tillstånd för anläggande av avlopp och slamtömningsdispens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ulrika Persson
0563-188 42
ulrika.s.persson@hagfors.se

Frågor om fakturor och senaste slamtömning

Ekonomiassistent
Ann-Christin Eriksson
0563-185 20
ann-christin.eriksson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se