Hjälptjänster

logo

Slamtömning

Din brunn ska enligt 26 § i Hagfors kommuns renhållningsordning tömmas på slam en gång per år.

Det är Sunne Slam- och Brunnrensning som är ensam entreprenör om att tömma slambrunnarna i kommunen. Om behov av extra slamtömning skulle uppstå skall dessa kontaktas på nummer: 0565-310 01.

Slamtömning vartannat år
Vid behov av extra slamtömning kontakta kommunens kundtjänst för VA och renhållning. Tillägg för extra slamtömning är 800 kronor.

Vid behov av akut slamtömning utanför kommunens telefontid kontakta Sunne Slam & Brunn på nummer 0565-310 01. Tillägg för akut slamtömning är 2 700 kronor per tömning.

Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning beviljas om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst 12 månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus (15 maj till 15 september). Kontakta gärna oss på miljö- och byggavdelningen för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-11

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om tillstånd för anläggande av avlopp och slamtömningsdispens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ulrika Persson
0563-188 42
ulrika.s.persson@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tina Persson
0563-188 58
tina.persson@hagfors.se

Frågor om slamtömning och fakturor

Kundtjänst VA/renhållning
Telefontid 08.30-12.00, måndag-torsdag.
0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se