Hjälptjänster

logo

Politik och kommun

Kommunens valda politiker beslutar hur kommunen ska organiseras och hur de pengar som finns i budgeten ska fördelas. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av allmänna val vart fjärde år och kommunstyrelsen och nämnderna får den sammansättning som fullmäktige bestämmer.

Kommunens avdelningar och tillhörande enheter arbetar för att de beslut som politikerna fattar ska bli verklighet. Personalen som arbetar på en avdelning eller en enhet är inte valda politiker utan anställda som arbetar med dagliga frågor, som till exempel skola, äldreomsorg eller vägunderhåll.

Kommunalrådet är den enda politiker som fullgör sitt uppdrag på heltid och får lön från kommunen. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb eller andra åtaganden.

Möteskalender
På hemsidan publiceras sammanträdesdagar så du kan se vilka dagar olika nämnder sammanträder. Här hittar du också kallelser till politiska möten.

Aktuella handlingar publiceras när sådana finns och är av större allmänt intresse. Du kan också få mer information om de beslut som tagits genom att läsa protokollen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-27

Kommunfullmäktiges ordförande
Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Kommunstyrelsens ordförande
Åsa Johansson (S)
0563-185 30 eller 070-651 85 30
asa.f.johansson@hagfors.se

Samhällsbyggnadsutskottets
ordförande

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Barn- och bildningsutskottets
ordförande

Göran Eriksson (S)
070-190 47 92
goran.eriksson@hagfors.se

Miljö- och byggnämndens
ordförande

Ingemar Tönnberg (S)
070-554 07 48
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Individ- och omsorgsutskottets
ordförande

Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se

Oppositionsråd
Stellan Andersson (C)
070-326 37 31
stellan.andersson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se