Hjälptjänster

logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2018-12-05 Fullmäktigeberedning, anslaget sattes upp 2018-12-06 och tas ner 2018-12-28.

2018-12-03, Kommunstyrelsen, anslaget sattes upp 2018-12-05 och tas ner 2018-12-28.PDF (pdf, 23.7 kB)

2018-11-26PDF (pdf, 18.3 kB) Kommunfullmäktige, anslaget sattes upp 2018-11-27 och tas ner 2018-12-19

2018-11-19PDF (pdf, 18.3 kB) Individ- och omsorgsutskottet, anslaget sattes upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-18

2018-11-20PDF (pdf, 17.5 kB) Barn- och bildningsutskottet, anslaget sattes upp 2018-11-23 och tas ner 2018-12-15

2018-11-26PDF (pdf, 23.1 kB)
Valberedningen, 2018-11-22, anslagsbevis, anslaget sattes upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-18

2018-11-23PDF (pdf, 21.6 kB)
Barn- och bildningsutskottet 2018-11-20, anslaget sattes uppPDF (pdf, 21.6 kB)
2018-11-23 och tas ner 2018-12-15PDF (pdf, 21.6 kB)

2018-11-20PDF (pdf, 25.4 kB)
Samhällsbyggnadsutskottet, 2018-11-20, anslaget sattes upp
2018-11-20 och tas ner 2018-12-12

2018-11-19PDF (pdf, 21.8 kB)
Kommunledningsutskottet, 2018-11-19, anslaget sattes upp
2018-11-19 och tas ner 2018-12-11

2018-11-13PDF (pdf, 21.5 kB)
Kommunstyrelsen, 2018-11-12, anslaget sattes upp
2018-11-13 och tas ner 2018-12-05

  

Kungörelser

2018-12-07 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Tången 2. Anslaget sätts upp 2018-12-11 och tas ner 2019-01-09.PDF (pdf, 117 kB)

2018-12-07 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Släggan 1. Anslaget sätts upp 2018-12-11 och tas ner 2019-01-09.PDF (pdf, 116.2 kB)

2018-12-07 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Loviseberg 1:6. Anslaget sätts upp 2018-12-11 och tas ner 2019-01-09.PDF (pdf, 117.6 kB)

2018-12-07 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Södra Mossberg 1:123. Anslaget sätts upp 2018-12-11 och tas ner 2019-01-09.PDF (pdf, 120.8 kB)

2018-12-03 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Knappåsen 1:1. Anslaget sätts upp 2018-12-05 och tas ner 2019-01-03.PDF (pdf, 119.7 kB)

2018-11-22 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Skogvaktaren 1. Anslaget sätts upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-25.PDF (pdf, 117.9 kB)

2018-11-22 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Gustavsfors 3:22. Anslaget sätts upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-25.PDF (pdf, 119.7 kB)

2018-11-22 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hamra 1:282. Anslaget sätts upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-25.PDF (pdf, 118.8 kB)

2018-11-22 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Stjärn 1:413. Anslaget sätts upp 2018-11-26 och tas ner 2018-12-25.PDF (pdf, 118.3 kB)

2018-11-15 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Byn 1:118. Anslaget sätts upp 2018-11-20 och tas ner 2018-12-19.PDF (pdf, 87.2 kB)

2018-11-12 Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Uvanå 1:36. Anslaget sätts upp 2018-11-19 och tas ner 2018-12-18.PDF (pdf, 87.1 kB)

2018-11-06PDF (pdf, 33.3 kB) Kungörelse flyttade fordon. Anslaget sätts upp 2018-11-06 och tas ner 2019-02-07

 2018-10-09 Kungörelse flyttade fordon. Anslaget sätts upp 2018-10-09 och tas ner 2019-01-09PDF (pdf, 284.1 kB)


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-12-07

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se