Hjälptjänster

logo

Miljö- och byggavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen arbetar med frågor om hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshantering, bygglov, strandskyddsdispens och mycket mer. Vi arbetar på uppdrag av miljö- och byggnämnden. Vi fungerar som tillsynsmyndighet vilket innebär att vårt arbete ofta går ut på att inspektera verksamheter, kontrollera att lagstiftning följs och informera om gällande lagstiftningar inom miljö, hälsoskydd, livsmedel och bygg.

Miljö- och byggnämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll inom följande lagområden:

 • Miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av balken
 • Livsmedelslagstiftning
 • Fastighetsbildningslagstiftning
 • Plan- och bygglagstiftning
 • Jordbruksverkets föreskrift om kadaver och animaliskt avfall
 • Lagstiftning om obligatorisk ventilationskontroll
 • Tobakslagen

Tillsynen omfattar bland annat:

 1. kontroll av att ovanstående lagars regler, domar och beslut följs,
 2. anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott,
 3. beslut om miljösanktionsavgift,
 4. föreläggande om åtgärder för att nå rättelse,
 5. rådgivning och information,
 6. uppföljningsarbete,
 7. strategiarbete (identifiera hälso- och miljöproblem, utarbeta handlingsplaner med mera)
 8. medverka vid att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
 9. arbeta med översiktsplanens målsättningar som berör miljö, plan- och byggverksamhet,
 10. beslut om byggsanktionsavgift

Det är till oss du kan vända dig om du exempelvis vill inrätta en ny avloppsanläggning på din fastighet, bygga ut eller bygga nytt, starta upp en livsmedelsverksamhet, bedriva en verksamhet som kan klassas som miljöfarlig eller inför start av en verksamhet som på något vis rör människors hälsa (såsom förskolor, skolor, lokal för hygienisk behandling osv.). Se gärna vidare under respektive flik i menyn till vänster för mer information.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-10

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Tihomir Jerkovic
0563-188 40
tihomir.jerkovic@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Kyman
0563-188 47
sofia.kyman@hagfors.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tina Persson (föräldraledig till och med januari 2019)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ulrika Persson
0563-188 42
ulrika.s.persson@hagfors.se   

Bygginspektör
Samuel Lindberg
0563-188 44 samuel.lindberg@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50 anneli.svensson@hagfors.se   

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se