Hjälptjänster

logo

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för att verkställa politikernas beslut inom områdena planering av infrastruktur och byggande, tillsyn, drift och miljö. Till avdelningen hör också områdena kost, städ samt Hagfors Airport.

Avdelningen är indelad i fem områden: fastighet, gata, vatten, service och avfall

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-06-01

KONTAKTUPPGIFTER

Samhällsbyggnadschef
Kenneth Eriksson
070-190 47 96
0563-187 14 kenneth.eriksson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se