Hjälptjänster

logo

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke handlar om ett löfte och om de förväntningar som skapas.

Kommunens vision Förtroende genom öppenhet och ansvar lovar trygghet och skapar förväntningar. Människor ska kunna lita på Hagfors kommun, när Hagfors kommun gör något så ska det fungera bra. Det ska kännas tryggt för både kommunanställda, kunder, brukare och samarbetspartners.

Tanken är att när du ser ett budskap med kommunens logotyp på annons, affisch, trycksak, arbetskläder, bilar med mera ska du direkt kunna koppla ihop logotypen med känslan/löftet som varumärket står för, du ser Hagfors kommun och känner trygghet.

Varumärket bygger vi tillsammans, kommunens medarbetare, invånare och alla andra runt omkring som har uppfattningar om Hagfors kommun. För att stärka Hagfors kommuns position jobbar vi aktivt med att profilera vår kommun.

Hagfors kommun är inte bara en myndighet, vi är också ett varumärke och det är viktigt för oss att fylla det med värden och associationer som vi står för. En hjälp i det arbetet är att konsekvent visa upp en sammanhållen grafisk profil.

Medieforskare menar att vi dagligen nås av upp till 5 000 reklambudskap. Även kommuner gör reklam för sig och vill visa sig från sin bästa sida. Vi deltar i en intensiv dragkamp om allt från kompetent arbetskraft och investeringar till gymnasieelever och företagsetableringar.

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-11-23

KONTAKTUPPGIFTER

Webb- och grafikansvarig
Kattarina Leander
070-620 71 49
0563-187 48
katta.leander@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se