Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 1 oktober 2018 kl. 19:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Svar på medborgarförslag om att utse vardagshjältar

3. Svar på medborgarförslag med önskemål om 30 km/h mellan Coop och söderut till korsningen med lv 246/Dalavägen

4. Svar på medborgarförslag om önskemål om återvinningsstation i Lakene/Sörby

5. Svar på medborgarförslag om lekplats i Stjärnsnäs

6. Svar på medborgarförslag angående gymnastiksalen i Sunnemo skola

7. Svar på medborgarförslag angående farthinder på Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till Hagälvsvägen

8. Svar på medborgarförslag angående lekpark på Granvägen i Ekshärad

9. Svar på medborgarförslag om handikappanpassad badplats i kommunen

10. Beslut att anta förslag till detaljplan för ”Cirkus-platsen” (2:194 samt del av Hagfors 2:161), Hagfors kommun

11. Partistöd 2018

12. Regionförbundets avveckling och överföring av verksamhet och ekonomi

13. Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher

14. Fyllnadsval av vice ordförande till kommunstyrelsen

15. Anmälningar

16. Avslutning

Mandatperiod 2014-10-15  --  2018-10-14
Efter valet 2014 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:
Socialdemokraterna 18
Sverigedemokraterna 5
Centerpartiet 4
Vänsterpartiet 3
Liberalerna 2
Moderaterna 2
Miljöpartiet 1

Socialdemokraterna har egen majoritet.

Ledamöter

Åsa Johansson (S)  
Göran Eriksson (S)  
Ann-Sofie Ronacher (S)  
Anders Skogfeldt (SD)  
Stellan Andersson (C)  

Sten-Inge Olsson (S) Ordförande
Anna Hammar (V)  
Pernilla Boström (S)  
Hans Liljas (L)  
Barbro Rülcker (M)  

Kjell Persson (S)
Mikael Edvardsson (SD)  
Margot Karlsson (S)  
Anna-Karin Berglund (C) 2:e vice ordförande
Ingemar Tönnberg (S)  

Iréne Runkvist Karlsson (S)  
Kristoffer Ejnermark (V)  
Jan Klarström (SD)  
Mikael Dahlqvist (S)  
Ulla Lundh (S)  

Celal Aslan (C)  
Jan Bohlin (S)  
Magnus Hynell (L)  
Kenneth Olsson (M)
Anita Fridberg (S)  

Karl Persson (SD)  
Jan Bergqvist (S)  
Anna-Greta Johansson (S) 1:e vice ordförande
Keith Aheinen (V)
Ingegärd Olsson (S)  

Liselotte Westlund (C)  
Lena Svensson (S)
Lisen Persson (-)  
Jan Sandström (S)  
Annika Arnesdotter (MP)  

Ersättare
Roger Brodin (M)  
Bertil Ring (M)
Hanna Isaksson (C)  
Per-Håkan Häll (C)  
Jennie Sjögren (L)  
Joakim Biehl (L)
Leif Andersson (S)  
Stig Jansson (S)  
Thordis Stålhandske (S)  
Inge-Marie Byström (S)  
Olov Ronacher (S)
Tord Finnkvist (S)
Ingegerd Tönnberg (S)  
Hans-Gösta Almroth (S)  
Göran Haglund (S)
Conny Söderström (V)  
Bo Johansson (V)
Stefan Grundin (MP)  
Lennart Johansson (SD)  
Anders Nilsson (SD) 
Henrik Hedlund (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-09-25

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2018-10-01PDF (pdf, 89.7 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se