Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 17 december 2018 kl. 19:00.

1

Val av protokolljusterare

2

Utdelning av kulturstipendiet 2018

3

Allmänhetens frågestund

4

Kommunalrådets lön

5

Arvoden 2019-2022

6

Val av gode män till lantmäteriförrättning

7

Val av gemensam hjälpmedelsnämnd

8

Val till Klarälvdalens samordningsförbund

9

Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förening

10

Val till Värmlands Drift- och servicenämnd

11

Val till Värmlands läns kalkningsförbund

12

Val till Värmlands läns Vårdförbund

13

Val till Värmlands östra Hemvärnsbataljon

14

Val till Gemensam överförmyndarnämnd

15

Val till Värmlandsrådet

16

Nominering till Hagforshem AB

17

Nominering till Hagfors Energi AB

18

Nominering av begravningsombud

19

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

20

Vård och omsorgs taxa

21

Svar på Medborgarförslag om önskemål om utegym vid Staffa, Hagfors

22

Svar på Medborgarförslag - önskemål om iordningställande av en miljöpark i anslutning till Älvstranden Bildningscentrum

23

Svar på Medborgarförslag - önskemål om bättre ”flöde” för avlämning av avfall på Holkesmossen

24

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2018-12-17

Mandatperiod 2018-10-15  --  2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ann-Sofie Ronacher (S)
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice orförande
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa-Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildtsén (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare
Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Emma Koskelainen (L)
Joakim Biehl (L)
Ingemar Tönnberg (S)  
Ulla Lundh (S)  
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Olov Ronacher (S)
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)  
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Yadviha Löf (SD)  
Jan Klarström (SD) 
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)
Linus Köhler (OR)
Eva Johansson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-12-06

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2018-11-26PDF (pdf, 92.2 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se