Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 juni 2018 kl. 19:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Driftbudget 2019 och plan 2020-2021

3. Investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021

4. Utdebitering 2019

5. Målkortsrapportering 2018

6. Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen

7. Medborgardialog om Folkets park, Hagfors

8. Val av åtta ledamöter varav en ordförande till medborgardialog om Folkets park, Hagfors

9. Värmlands läns Vårdförbund bokslut 2017

10. Anmälningar

Mandatperiod 2014-10-15  --  2018-10-14
Efter valet 2014 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:
Socialdemokraterna 18
Sverigedemokraterna 5
Centerpartiet 4
Vänsterpartiet 3
Liberalerna 2
Moderaterna 2
Miljöpartiet 1

Socialdemokraterna har egen majoritet.

Ledamöter

Åsa Johansson (S)  
Göran Eriksson (S)  
Ann-Sofie Ronacher (S)  
Anders Skogfeldt (SD)  
Stellan Andersson (C)  

Sten-Inge Olsson (S) Ordförande
Anna Hammar (V)  
Pernilla Boström (S)  
Hans Liljas (L)  
Barbro Rülcker (M)  

Kjell Persson (S)
Mikael Edvardsson (SD)  
Margot Karlsson (S)  
Anna-Karin Berglund (C) 2:e vice ordförande
Ingemar Tönnberg (S)  

Iréne Runkvist Karlsson (S)  
Kristoffer Ejnermark (V)  
Jan Klarström (SD)  
Mikael Dahlqvist (S)  
Ulla Lundh (S)  

Celal Aslan (C)  
Jan Bohlin (S)  
Magnus Hynell (L)  
Kenneth Olsson (M)
Anita Fridberg (S)  

Karl Persson (SD)  
Jan Bergqvist (S)  
Anna-Greta Johansson (S) 1:e vice ordförande
Keith Aheinen (V)
Ingegärd Olsson (S)  

Liselotte Westlund (C)  
Lena Svensson (S)
Lisen Persson (-)  
Jan Sandström (S)  
Annika Arnesdotter (MP)  

Ersättare
Roger Brodin (M)  
Bertil Ring (M)
Hanna Isaksson (C)  
Per-Håkan Häll (C)  
Jennie Sjögren (L)  
Joakim Biehl (L)
Leif Andersson (S)  
Stig Jansson (S)  
Thordis Stålhandske (S)  
Inge-Marie Byström (S)  
Olov Ronacher (S)
Tord Finnkvist (S)
Ingegerd Tönnberg (S)  
Hans-Gösta Almroth (S)  
Göran Haglund (S)
Conny Söderström (V)  
Bo Johansson (V)
Stefan Grundin (MP)  
Lennart Johansson (SD)  
Anders Nilsson (SD) 
Henrik Hedlund (SD)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-06-13

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i VF, NWT och Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2018-06-25PDF (pdf, 20.3 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se