Hjälptjänster

logo


Barn- och bildningsutskottet

Barn- och bildningsutskottet förbereder ärenden inom det offentliga skolväsendet och den kommunala barnomsorgsverksamheten, som ska tas upp i kommunstyrelsen

Lista på ärenden som ska behandlas på barn- och bildningsutskottets sammanträde tisdag 26 mars 2019 kl. 09:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning

3. Uppföljning kränkande behandling

4. Samverkansavtal NIU idrottsutbildning

5. Stängningsdagar för förskolan läsåret 2019/2020

6. Gymnasieorganisation läsåret 2019/2020

7. Svar på medborgarförslag förslag om att utrusta Kyrkhedens skola med fungerande klockor och rast-/lektionssignal

8. Svar på medborgarförslag angående rastvakter vid ÄBC

9. Anmälningsärenden

10. Information från verksamheten


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-19

LEDAMÖTER 2019-2022

Ordförande
Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Vice ordförande
Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

Birgitta Söderlund (OR)
birgitta.soderlund@hagfors.se

Håkan Lindh (S)
hakan.lindh@hagfors.se

Emma Koskelainen (L)
emma.koskelainen@hagfors.se

ERSÄTTARE

Katarina Carlsten (OR)

Ulla Lundh (S)

Jens Fischer (OR)

Göran Eriksson (S)

Stellan Andersson (C)


Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 2019-2022

Ledamot

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Ersättare

Lena Svensson (S)
lena.m.svensson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se