Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgsutskottet

Individ- och omsorgsutskottet ansvarar för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.

Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 24 september 2018 kl 13:00

1. Val av protokolljusterare

2. Delårsbokslut, vård- och omsorg

3. Delårsbokslut, sociala avdelningen

4. Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bisåtnd

5. Akut substansberoendeplatser, ASP platser

6. Riktlinjer för missbruksvården

7. Hantering av nya gymnasielagen

8. Återrapportering av ej verkställda beslut inom vård- och omsorg

9. Information från verksamheten

10. Anmälningsärenden

 


 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-09-17

LEDAMÖTER  2015-2018

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se
   
Vice ordförande
Anna-Greta Johansson (S)
anna-greta.johansson@hagfors.se
 
Ingemar Tönnberg (S)  
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Karl Persson (SD)
karl.persson@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Ulla Lundh (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se