Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgsutskottet

Individ- och omsorgsutskottet ansvarar för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.


Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 24 april 2017 kl 13:00

1. Val av protokolljusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen.

3. Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen.

4. Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder.

5. Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg.

6. Återrapportering av ej verkställa beslut Vård och omsorg.

7. Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård.

8. Utökning av samordnare vid Barnahus.

9. Information från verksamheten.

10.Anmälningsärenden

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-04-19

LEDAMÖTER  2015-2018

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se
   
Vice ordförande
Anna-Greta Johansson (S)
anna-greta.johansson@hagfors.se
 
Ingemar Tönnberg (S)  
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Karl Persson (SD)
karl.persson@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Ulla Lundh (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se