Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgsutskottet

Individ- och omsorgsutskottet ansvarar för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.

Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 28 augusti 2017 kl 13:00

1. Val av protokolljusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och omsorgsavdelningen 

3. Verksamhets- och budgetuppföljning sociala avdelningen

4. Klagomål på utebliven lunchservering vid Skogvaktaren

5. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

6. Ansökning om föreningsbidrag område funktionshinder 2017

7. Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg

8. Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med funktionshinder

9. Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorg

10. Information från verksamheten

11. Anmälningsärenden

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-08-21

LEDAMÖTER  2015-2018

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se
   
Vice ordförande
Anna-Greta Johansson (S)
anna-greta.johansson@hagfors.se
 
Ingemar Tönnberg (S)  
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se

Karl Persson (SD)
karl.persson@hagfors.se   


ERSÄTTARE

Ulla Lundh (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Stellan Andersson (C)
Margot Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se