Hjälptjänster

logo

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet (KLU) har rätt att fatta beslut i vissa ärenden som delegerats från kommunstyrelsen.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunledningsutskottets sammanträde måndag 26 juni 2017 kl 09:00

1. Val av protokollsjusterare

2. Verksamhets- och budgetuppföljning

3. Ansökan om medfinansiering till Bergskoleprojektet

4. Ansökan om sponsring genom samarbetsavtal - Hagfors Innebandysällskap

5. Ansökan om bevarandebidrag 2017

6. Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar

7. Information

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-21

LEDAMÖTER 2015-2018

Ordförande
Åsa Johansson (S)
0563-185 30 eller 070-651 85 30
asa.f.johansson@hagfors.se

Vice ordförande
Ann-Sofie Ronacher (S)
076-111 18 89
ann-sofie.ronacher@hagfors.se

Stellan Andersson (C)
070-326 37 31
stellan.andersson@hagfors.se

Göran Eriksson (S)
070-190 47 92
goran.eriksson@hagfors.se

Mikael Edvardsson (SD)
mikael.edvardsson@hagfors.se


ERSÄTTARE

Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se

Ingemar Tönnberg (S)
070-554 07 48
ingemar.tonnberg@hagfors.se

Hans Liljas (L)
hans.liljas@hagfors.se

Sten-Inge Olsson (S)
070-637 12 20
sten-inge.olsson@hagfors.se

Anders Skogfelt (SD)
anders.skogfelt@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se