Hjälptjänster

logo

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för frågor som gäller planering av infrastruktur och byggande, tillsyn och drift samt miljö.

I ansvaret ingår

  • frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, parker och skogar
  • vatten och avlopp
  • trafiksäkerhet
  • gatubelysning
  • bad- och lekplatser
  • avfallshantering
  • flygplats
  • kost- och städverksamhet
  • kartförsörjning och mätningsverksamhet 
  • fritidsverksamhet via anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet.

Utskottet ansvarar också för att verkställa de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energiplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling.

Sammanträdet tisdag 19 december 2017 INSTÄLLT.

Föredragningslista på ärenden som ska behandlas på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde tisdag 30 januari, 2018 kl. 13.15 publiceras vecka 4.
Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-11

LEDAMÖTER 2015-2018

Ordförande
Ann-Sofie Ronacher (S)
076-111 18 89
ann-sofie.ronacher@hagfors.se

Vice ordförande
Sten-Inge Olsson (S)
070-637 12 20
sten-inge.olsson@hagfors.se

Anna-Karin Berglund (C)
anna-karin.berglund@hagfors.se

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Anders Skogfelt (SD)
anders.skogfelt@hagfors.se


ERSÄTTARE

Margot Karlsson (S)
Jan Sandström (S)
Alexander Paulsson (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se