Hjälptjänster

logo

POSOM-gruppen

Psykisk och social omsorg i krissituationer

undersida bild

POSOM är en frivilligorganisation som stöttar drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer. Förkortningen står för psykisk och social omsorg.

POSOM är en del av kommunens beredskap i samband med olyckor och katastrofer. I POSOM-gruppen finns representanter från:

  • socialtjänst
  • skola
  • räddningstjänst
  • primärvård
  • kyrkan
  • polis

Vad gör POSOM?

POSOM-gruppen hjälper till genom att stötta drabbade vid olyckor eller katastrofer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med är att:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Se till att de mest grundläggande behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder uppfylls.
  • Finnas till hands för de inblandade tills förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att gruppen kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om POSOM ska kallas in. I så fall sker det i normalfallet via Räddningstjänsten Hagfors.

Resurspersoner

Resurspersoner i POSOM har inte jour, utan de deltar frivilligt. Eftersom de är så många går det dock alltid att få tag på tillräckligt med deltagare. Det är viktigt att veta att POSOM inte är utbildade terapeuter, utan medmänniskor som hjälper till med praktiska saker i det akuta läget.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-02-06

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se