Hjälptjänster

logo

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiska organisation.

Syfte

 • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
 • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Pensionärsrådet består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. Fyra ledamöter och fyra ersättare utses av kommunen och sju ledamöter och sju ersättare utses av pensionärsföreningarna.

De pensionärsföreningar som finns representerade i rådet är

 • Hagfors pensionärsförening
 • Ekshärads pensionärsförening
 • Norra Råda pensionärsförening
 • Sunnemo pensionärsförening
 • Sveriges pensionärsförbund, Älvdalingen, Ekshärad
 • Sveriges pensionärsförbund, Hagfors-Uddeholm

Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger varje år.

 

Planerade sammanträdesdagar 2018


2018-11-20

 

Protokoll 2018

2018-09-25PDF (pdf, 34.1 kB)

2018-05-22PDF (pdf, 25.9 kB)

2018-03-20PDF (pdf, 40.8 kB)

Protokoll 2017

2017-11-14PDF (pdf, 28.2 kB)

2017-09-19PDF (pdf, 36.7 kB)

2017-05-16PDF (pdf, 37.9 kB)

2017-03-14PDF (pdf, 41.9 kB)

Protokoll 2016

2016-03-22PDF (pdf, 40.5 kB)

2016-05-10PDF (pdf, 37.7 kB)

2016-09-20PDF (pdf, 37.5 kB)

2016-11-22PDF (pdf, 38.2 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-06

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se

Vice ordförande
Sten-Åke Larsson
0563-107 74
0563-10774@swipnet.se

Sekreterare
Eva Pettersson
0563-186 60
kommun@hagfors.se

Föreningsbidrag 2018

RiktlinjerPDF (pdf, 8.7 kB)

InformationPDF (pdf, 6.1 kB)

AnsökningsblankettPDF (pdf, 6.3 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se