Hjälptjänster

logo

Råd för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i Hagfors kommun.

Syftet med det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att

 • lyfta in handikapperspektivet i samhällsplaneringen och i kommunens verksamheter
 • tillskapa ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning
 • främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna
 • öka kunskaper om funktionshinder

Målet med rådets arbete är att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.

Hagfors kommuns råd för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan i frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är

 • ­att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällsservice i övrigt till funktionshindrade
 • att hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa förändringar i efterfrågan på dessa
 • att insamla och förmedla funktionshindrades synpunkter på och erfarenheter av kommunens planering och samhällsservice
 • att följa den allmänna utvecklingen på inom området som rör funktionshinder

Rådet för funktionshinderfrågor består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, och handikapporganisationerna utser sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

 

Föreningsbidrag

Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom
området funktionshinderPDF
(pdf, 39.4 kB)

Information 2017PDF (pdf, 76.5 kB)

 

De föreningar som finns representerade i rådet är

 • DHR Hagfors - Munfors
 • Synskadades förbund
 • Reumatikerförbundet
 • Hörselskadades förbund
 • Hjärt- och lungsjukas förening
 • FDB Värmland

Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år.

 

Planerade sammanträdesdagar 2018

2018-03-20

2018-05-22

2018-09-25

2018-11-20

 

Protokoll 2017

2017-11-14PDF (pdf, 35.3 kB)

2017-09-19PDF (pdf, 38.6 kB)

2017-05-16PDF (pdf, 36.1 kB)

2017-03-14PDF (pdf, 37.4 kB)

Protokoll 2016

2016-03-22PDF (pdf, 46.5 kB)

2016-05-10PDF (pdf, 33.2 kB)

2016-09-20PDF (pdf, 39.5 kB)

2016-11-22PDF (pdf, 42.9 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-01-04

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Pernilla Boström (S)
070-181 44 05
pernilla.bostrom@hagfors.se

Vice ordförande
Thomas Pettersson
0563-616 75
dhrthomas@gmail.com

Sekreterare
Eva Pettersson
0563-186 60
kommun@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se