Hjälptjänster

logo

Mångfalds- och integrationsinitiativ

Har du en idé om hur du kan stärka mångfald och integration i Hagfors kommun? Då kan du söka bidrag till initiativ eller arrangemang.

För vad kan du söka?
Bidrag beviljas främst till småskaliga initiativ med huvudfokus att stärka mångfald och integration i Hagfors kommun. För att initiativen ska bli beviljade bidrag ska dessa arrangeras inom Hagfors kommuns gränser. Aktiviteterna och arrangemangen ska bygga på en ideell bas och inte vara vinstdrivande. Bidraget riktar sig främst för materialkostnader som uppkommer i samband med initiativet. Varje initiativ räknas som en engångsföreteelse och ett beviljat bidrag ger inga garantier om fortsatt stöd.

Inom projektet kan Hagfors kommun ge bidrag till
Initiativ från en eller flera privatpersoner
Initiativ från ideella föreningar
Arrangemang som är öppna för allmänheten

Kommunen kan inte ge projektbidrag till
Verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningars regi
Aktiviteter som går med vinst

Lämna in din ansökan
Ansökan om bidrag sker via kommunens hemsida och ska vara inskickat senast en månad innan aktivitetens eller arrangemangets startdatum.
I ansökningsformuläret ser du vilka uppgifter du måste lämna.
Medfinansiering bör sökas i största möjliga utsträckning

Marknadsföring
Aktiviteter som beviljas stöd ska i all marknadsföring klart och tydligt ange att detta stöds av Hagfors kommun. Kommunens logotyp ska synas på allt tryckt material och i den digitala marknadsföringen.

Redovisning
De bidrag som betalas ut är skattemedel. Därför måste du som bidragstagare redovisa hur du använt bidragspengarna, så att både allmänhet och politiker kan ta del av informationen. Redovisningen ska skickas in inom 3 månader efter att aktiviteten avslutats.

I särskilda fall kan Hagfors kommun komma att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. Detta kan ske om du har lämnat felaktiga uppgifter om ekonomi eller deltagare i aktiviteten om du inte genomför aktiviteten så som beskrivits i ansökan om redovisningen inte kommer in i tid.

Sök pengar till integrationsarbete även hos Region Värmland
För att bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade i Värmland har Region Värmland avsatt 2 000 000 kronor till verksamheter i samverkan för integration. Du kan läsa mer på Region Värmlands hemsida.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-01

KONTAKTINFORMATION

Förenings- och evenemangskoordinator
Lennart Larsson
070-322 89 61
0563-18727 lennart.larsson@hagfors.se

Bidragsregler som pdfPDF (pdf, 163.3 kB)

Ansökan om bidrag

Redovisning av projektetPDF (pdf, 40.2 kB)


Kommunens logotyp
jpg till Word och PowerPoint
Stående jpgöppnas i nytt fönster
Liggande öppnas i nytt fönsterjpg

Kommunens logotyp
eps till tryck
Ståendeöppnas i nytt fönster eps
Liggandeöppnas i nytt fönster eps

**********************

Projektets logotyp
Logotyp pdf till tryckPDF (pdf, 790.2 kB)
Logotyp jpg till Word och PowerPointöppnas i nytt fönster
Logotyp/skylt pdf till tryckPDF (pdf, 798.9 kB)
Logotyp/skylt jpg till sociala medieröppnas i nytt fönster

Region Värmlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se