Hjälptjänster

logo

Protokoll 2019

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Protokoll 2019

KommunfullmäktigeKommunstyrelsen

2019-01-14 - Inställt

2019-01-03PDF (pdf, 370.2 kB)KommunledningsutskottetBarn- och bildningsutskottetIndivid- och OmsorgsutskottetMiljö- och byggnämndenSamhällsbyggnadsutskottetValnämndenSidansvarig

Senast ändrad

2019-01-09

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare samt dataskyddsombud
Helena Granlund
0563-188 53

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet,
individ- och omsorgsutskottet
Eva Pettersson
0563-186 60

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
anneli.svensson@hagfors.se

Arkivansvarig
0563-18500

E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se