Hjälptjänster

logo

Protokoll

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Personuppgiftslagen Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt personuppgiftslagen har texten ersatts med uppgiften utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Protokoll 2017

Kommunfullmäktige

2017-12-18PDF (pdf, 322.7 kB)

2017-11-27PDF (pdf, 212.5 kB)

2017-10-30PDF (pdf, 264.7 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 336.8 kB)

2017-08-28 inställt möte

2017-06-26PDF (pdf, 237 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 229 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 206.5 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 237.8 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 214 kB)

2017-01-30 inställt möte

 

Kommunstyrelsen

2017-12-04PDF (pdf, 371.8 kB)

2017-11-13PDF (pdf, 298.1 kB)

2017-10-16PDF (pdf, 328.7 kB)

2017-09-11PDF (pdf, 381.9 kB)

2017-08-14PDF (pdf, 254.5 kB)

2017-06-12PDF (pdf, 426.9 kB)

2017-05-15PDF (pdf, 315 kB)

2017-04-10PDF (pdf, 340.8 kB)

2017-03-13PDF (pdf, 251.1 kB)

2017-02-13PDF (pdf, 215.1 kB)

2017-01-16PDF (pdf, 234.7 kB)

 

Kommunledningsutskottet

2017-12-18PDF (pdf, 173.7 kB)

2017-11-20 inställt möte

2017-10-30PDF (pdf, 200.3 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 201.7 kB)

2017-08-28 inställt möte

2017-06-26PDF (pdf, 198.8 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 268.3 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 208.4 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 201.9 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 217.3 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 187.3 kB)

 

Barn-och bildningsutskottet

2017-12-19PDF (pdf, 288.7 kB)

2017-11-21 inställt möte

2017-10-31PDF (pdf, 222.3 kB)

2017-09-26PDF (pdf, 183 kB)

2017-08-31PDF (pdf, 187.4 kB)

2017-06-20PDF (pdf, 187 kB)

2017-05-30PDF (pdf, 73.3 kB)

2017-04-18PDF (pdf, 195.8 kB)

2017-03-28PDF (pdf, 253.5 kB)

2017-02-28PDF (pdf, 187.7 kB)

2017-01-31PDF (pdf, 181.4 kB)

 

Individ- och omsorgsutskottet

2017-12-18PDF (pdf, 49.4 kB)

2017-11-20PDF (pdf, 59 kB)

2017-10-30PDF (pdf, 62.8 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 69.4 kB)

2017-08-28PDF (pdf, 88.1 kB)

2017-06-26PDF (pdf, 55.8 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 95.7 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 74.5 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 56.2 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 38.2 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 43.2 kB)

 

Miljö- och byggnämnden

2017-12-14PDF (pdf, 41.8 kB)

2017-11-23PDF (pdf, 95.7 kB)

2017-10-26PDF (pdf, 81.5 kB)

2017-09-28PDF (pdf, 80 kB)

2017-08-31PDF (pdf, 71.1 kB)

2017-06-15PDF (pdf, 131.4 kB)

2017-05-18 inställt möte

2017-04-27PDF (pdf, 164.9 kB)

2017-03-30PDF (pdf, 82.1 kB)

2017-02-23PDF (pdf, 51 kB)

2017-01-26 inställt möte

 

Samhällsbyggnadsutskottet

2017-11-21PDF (pdf, 667 kB)

2017-10-31PDF (pdf, 641.9 kB)

2017-09-26PDF (pdf, 716 kB)

2017-08-29PDF (pdf, 775 kB)

2017-05-30PDF (pdf, 754.8 kB)

2017-04-25PDF (pdf, 629 kB)

2017-03-28PDF (pdf, 712.9 kB)

2017-02-28PDF (pdf, 682.1 kB)

2017-01-31PDF (pdf, 636.2 kB)

 

 

ValnämndenSidansvarig

Senast ändrad

2018-01-16

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare samt personuppgiftsombud
Helena Granlund
0563-188 53

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Linda Jonsson
0563-185 79

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet samt arkivansvarig
Eva Pettersson
0563-186 60

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
anneli.svensson@hagfors.se

kommun@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se